تعدادی از همکاران و مشتریان شرکت ایمن برق راد :

 

*شرکت توزیغ برق استان فارس

              

شرکت توزیع برق فارس

*شرکت توزیع برق شیراز

 

شرکت توزیع برق شیراز

*شرکت توزیع برق استان مرکزی

 

شرکت توزیع برق مرکزی

*شرکت توزیع برق استان خوزستان 

 

شرکت توزیع برق خوزستان

*شرکت توزیع برق استان سیستان بلوچستان

 

شرکت توزیع برق سیستان بلوچستان

*شرکت توزیع برق استان سمنان

 

شرکت توزیع برق سمنان

*شرکت توزیع برق استان زنجان

 

شرکت توزیع زنجان

*شرکت توزیع برق شمال کرمان

 

شرکت توزیع شمال کرمان

*شرکت توزیع برق جنوب کرمان

 

شرکت توزیع برق جنوب کرمان

*شرکت توزیع برق گیلان

 

شرکت توزیع برق گیلان

*شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی

 

شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

*شرکت توزیع برق استان لرستان 

 

شرکت توزیع برق لرستان

*شرکت توزیع برق استان چهار محال و بختیاری

 

شرکت توزیع برق چهارمحال بختیاری

*شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

*شرکت آب و فاضلاب شیراز

 

شرکت آب و فاضلاب شیراز

*شهرداری شیراز

 

شهرداری شیراز

*سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

سازمان همیاری شهرداری  استان فارس

*اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس

*مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

*شهرداری زرقان

*شبکه بهداشت و درمان سپیدان

*سازمان جهد کشاورزی شهرستان خرامه

*اداره کل ورزش و جوانان شهرستان خرامه

*دانشگاه خلیج فارس بوشهر

*دانشگاه صنعتی شیراز

*شرکت فارس نیرو رعد

*شرکت نور افشان پارسیان

*شرکت الکترونیک افزار آزما

*شرکت ایمن گستر کمین جنوب

*شرکت آذران رعد شیراز

*شرکت ارد نیلو فر فارس

*شرکت آذرخش پگاه 

*شرکت آسفالت طوس

*شرکت ارمغان شایستگان قدرت بیشابور

*شرکت بهسازان توسعه آرمان 

*شرکت پویا صنعت آوای مدرن 

*شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب ماشین آلات فولاد صنعت 

*شرکت تکتاز نیروی کوشا

*شرکت بازرگانی هیرسا آتنا آریا من

*شرکت کشت و صنعت جوین 

*شرکت فولادگستر کوشا کارا

*شرکت شگرف ابزار فارس

*شرکت ضریب توان پیش فازشیراز

*شرکت ساطع نیروی آذرخش

*شرکت ساختمانی زرین دشت

*شرکت نیروسان توسعه گران فارس

*شرکت سکنی سازان هفت اقلیم

*شرکت زرین غزال

*شرکت رهپویان ژرفای انرژی

*شرکت دانش پژوهش مینوسا

*شرکت تولیدی ارد سپیدان

*مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز