کلیه قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشد و صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی ثبت میگردد.

  کلیه قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشد و صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی ثبت میگردد.

درباره ما

شرکت ایمن برق راد با کادر مجرب مهندسی و فروش از سال 1392 در زمینه فروش تجهیزات شبکه توزیع برق فعالیت مستمر دارد. شناسه ملی شرکت 10530501549 و شماره ثبت 37679 می باشد.
محصولات پیشنهادی
اوت لت