کلیه قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشد و صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی ثبت میگردد.

  کلیه قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشد و صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی ثبت میگردد.

تماس با ما

آدرس فروشگاه شیراز- بلوار امیرکبیر- خیابان شهید فرزدقی- کوچه 1 ( خیابان یقطین کوچه 5 )-کد پستی : 7176888369

محصولات پیشنهادی
اوت لت