کلیه قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشد و صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی ثبت میگردد.

  کلیه قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشد و صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی ثبت میگردد.

شماره حساب

فقط واریز به حساب های شرکت ایمن برق راد پس از تایید بانک مورد قبول میباشد.

لطفا دقت لازم را مبذول فرمایید.

(بانک رفاه کارگران شماره حساب : 152315550 شماره شبا : IR54-0130-1000-0000-0152-3155-50)
(بانک ملت شماره حساب : 5465123564 شماره شبا : IR59-0120-0000-0000-5465-1235-64)
(بانک تجارت شماره حساب : 0157340677270 شماره شبا : IR79-0180-0000-0000-5734-0677-27)
(بانک پارسیان شماره شبا : IR14-0540-2084-2010-0070-8066-04)
محصولات پیشنهادی
اوت لت